przejdź do Sochaczew.pl
Sochaczew

Komitet Honorowy stulecia niepodległości

A A A

Skład Komitetu Honorowego Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie:

♦ Przewodniczący Maciej Małecki, poseł na sejm, sekretarz stanu

♦ ks. Antoni Jaszczołt, Honorowy Obywatel Miasta

♦ dr Jerzy Krupa, Honorowy Obywatel Miasta

♦ Jan Kopeć, Honorowy Obywatel Miasta

♦ Tadeusz Tomaszewski, Honorowy Obywatel Miasta

♦ Jolanta Gonta, starosta sochaczewski

♦ Andrzej Kierzkowski, przewodniczący Rady Powiatu

♦ Piotr Osiecki, burmistrz miasta

♦ Sylwester Kaczmarek, przewodniczący Rady Miasta

♦ ks. Piotr Żądło, Proboszcz parafii św. Wawrzyńca

♦ płk Andrzej Dąbrowski, dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej

♦ mł. insp Michał Safjański, komendant powiatowy Policji w Sochaczewie

♦ st. brygadier Piotr Piątkowski, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie

♦ hm. Krzysztof Wasilewski, komendant Hufca ZHP w Sochaczewie

♦ Danuta Radzanowska, przewodnicząca Oddziału NZZS „Solidarność”

♦ Helena Bajurska, przewodnicząca oddziału ZNP w Sochaczewie

♦ Marek Kosieradzki, przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Pożytku Publicznego

♦ Zbigniew Bogdan, prezes Powiatowej Izby Gospodarczej w Sochaczewie

♦ Marcin Cichocki, przedstawiciel Sochaczewskiej Rady Sportu

♦ Jerzy Szostak, redaktor naczelny tygodnika „Expres Sochaczewski”

♦ Paweł Skumiał, prezes Radia Sochaczew i tygodnika „Echo Powiatu”

♦ Robert Małolepszy, redaktor naczelny dwutygodnika „Ziemia Sochaczewska”

kontakt